strona głowna>dla rodziców>OBIADY

OBIADY

26 kwi 2018

 

OBIADY

 

Opłat  za obiady za każdy miesiąc należy dokonywać na rachunek:

CITY BANK HANDLOWY DBFO – SP 319

NUMER RACHUNKU: 19 1030 1508 0000 0005 5034 4068

 

PROSZĘ UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z KOSZTAMI POSIŁKÓW I WYTYCZNYMI DOTYCZĄCYMI PŁATNOŚCI,

GDYŻ SĄ ONE ZRÓŻNICOWANE W POSZCZEGÓLNYCH KLASACH!

 

Szanowni Państwo,
prosimy o zapoznanie się z opłatami za obiady w miesiącu maju oraz dokonanie opłat i przesłanie drogą elektroniczną potwierdzeń wpłat do 04.05.2018r.

Opłaty za obiady w miesiącu maju dotyczą terminu od 07.05.2018r. do 30.05.2018r. (nie uwzględniono dyżurów opiekuńczo - wychowawczych).

 

kl.0a

3 posiłki: 18 dni x 8,50zł = 153,00zł

2 posiłki: 18 dni x 6,80zł = 122,40zł

 

kl. I - VI (bez kl. Ve, VIa, VIb)

18 dni x 6,00zł = 108,00zł

 

kl. Ve

11 dni x 6,00 zł = 66,00zł

7 dni x 7,50 zł= 52,50zł

Razem: 118,50zł

 

kl. VIa

15 dni x 6,00zł = 90,00zł

3 dni x 7,50zł = 22,50zł

Razem: 112,50zł

 

kl. VIb

12 dni x 6,00zł =72,00zł

6 dni x 7,50zł = 45,00zł

Razem: 117,00zł

 

kl. VII

18 dni x 7,50zł = 135,00 zł

 

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na podany w Regulaminie adres mailowy :

    do 04 maja 2018 r.

 

 

ODWOŁYWANIE OBIADÓW - ODPISY

Nieobecność dziecka na posiłkach należy zgłosić osobiście bądź telefonicznie:

KLASY 0-6

  • w świetlicy szkolnej nr tel. 22 643 45 14 wew. 110, najpóźniej:

  Do godziny 7.50 klasa 0a

Do godziny 8.50 klasy 1 – 6

KLASY 7

  •  ul. Wokalna 1 tel. 515 - 185 - 768 lub osobiście w sekretariacie Szkoły u Pani Agnieszki Kozłowskiej do godz. 8.50.

Odpisy zgłoszone po wyżej wymienionych godzinach nie będą uwzględniane w danym dniu!

ŻYCZYMY SMACZNEGO!